ORDIN nr.897 din 3 august 2015
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.897 din 3 august 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 711/22 sep. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 842/12 noi. 2015
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.376/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 842/12 noi. 2015
Modificat: O. nr.3.781/2019 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile (abrogat prin O. nr.58/2021)


Luni, 15 august 2022, 01:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.