ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.51 din 3 noiembrie 2015
privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.396/2016 DECIZIA nr. 396 din 14 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
art. 10
  D.C.C. nr.759/2016 DECIZIA nr. 759 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
art. 10
  D.C.C. nr.270/2017 DECIZIA nr. 270 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
art. 10
  D.C.C. nr.790/2017 DECIZIA nr. 790 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
art. 10
  D.C.C. nr.843/2017 DECIZIA nr. 843 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
art. 10
  D.C.C. nr.662/2018 DECIZIA nr. 662 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în ansamblul său, și ale art. 10 din aceasta, în special
- în ansamblul său și art. 10 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.797/2018 DECIZIA nr. 797 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 2-4 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 136. - Hotărâre privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Prahova, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 5 137. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor
- art. 10 (respinge ca neîntemeiată).


Vineri, 27 mai 2022, 22:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.