ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.26 din 9 iunie 1997
privind protecția copilului aflat în dificultate
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.242/2003 al ministrului administrației publice și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenții maternali profesioniști pentru creșterea și îngrijirea copiilor aflați în plasament sau încredințare (abrogat prin O.U.G. nr.65/2014)
art. 20 alin. 3
  H.G. nr.679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist
art. 20 alin. (34)
  H.G. nr.871/2003 privind indexarea cuantumului alocației lunare de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament
art. 20 alin. (1)


Duminică, 23 ianuarie 2022, 18:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.