HOTĂRÂRE nr.867 din 14 octombrie 2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.867 din 14 octombrie 2015
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 834/9 noi. 2015
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap
  H.G. nr.1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
Modifică: H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
- abrogă anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale (abrogat prin H.G. nr.978/2015)
- abrogă art. 4 și anexa nr. 4
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1), anexa, anexele nr. 1-4 la nomenclator
dispune republicarea
  H.G. nr.476/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale; precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
- modifică anexa - Nomenclator - si anexele nr. 1, 2 si 3 la Nomenclator
  H.G. nr.354/2021 privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
- modifică si completează anexa; modifică si completează anexa nr. 4 la nomenclator


Miercuri, 25 mai 2022, 12:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.