ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 16 iunie 1997
privind reorganizarea regiilor autonome
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică centrală de specialitate
administrație publică centrală/locală, măsuri de reorganizare a regiilor autonome, în societăți/regii autonome
O.U.G. nr.30/1997

Capital social
al societăților comerciale înființate ca rezultat al reorganizării regiilor autonome, stabilire
O.U.G. nr.30/1997

Compania Națională "Apele Române" -S.A.
înființare, atribuții, restructurare
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.981/1998
H.G. nr.638/1999
O. nr.288/1999   (M.A.P.P.M.)

Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" -I.N.M.H.
înființare, atribuții, restructurare, concedieri colective, protecție
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.980/1998
H.G. nr.604/1999
H.G. nr.638/1999
O. nr.288/1999   (M.A.P.P.M.)

Companii
naționale
denumire, societăți comerciale de interes public național
O.U.G. nr.30/1997

Concedieri colective din companii naționale, regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
program de restructurare
Societatea Comercială de Remorcaj și Salvare "Resalv" -S.A. Galați, aprobare
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.283/1998
O. nr.260/1999   (M.Tr.)

Concesionare
bunuri
administrare regii autonome care se reorganizează
O.U.G. nr.30/1997

Industria minieră
subvenții de la bugetul de stat, condiții
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.311/1999
H.G. nr.42/2000
vezi:  programe de restructurare

Industrie
program special de restructurare minerit și Regii autonome
O.U.G. nr.30/1997

Instanțe judecătorești
competențe
regii autonome la data reorganizării
O.U.G. nr.30/1997

Întreprinderi de stat
reorganizare
regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
O.U.G. nr.30/1997

Părți sociale
și acțiuni vândute/concesionate, destinația sumelor
O.U.G. nr.30/1997

Program de reorganizare a regiilor autonome
în societăți comerciale sau companii naționale
O.U.G. nr.30/1997

Program de restructurare
aprobare pentru
Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.1.373/2000
O. nr.77/1999   (M.Tr.)

S.C. de Remorcaj și Salvare "Resalv" -S.A. Galați, aprobare
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.283/1998
O. nr.260/1999   (M.Tr.)

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"-Galați
program de restructurare
O.U.G. nr.30/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.1.373/2000
O. nr.77/1999   (M.Tr.)

Regia Autonomă "Rami-Dacia"
excepție de la programul de reorganizare
O.U.G. nr.30/1997

Regii autonome
dizolvate și lichidate, sume rezultate, destinație
O.U.G. nr.30/1997

reorganizare în societăți comerciale, naționale sau companii naționale, program, condiții, excepții
O.U.G. nr.30/1997

Regii autonome de interes național
exceptate de la programe de reorganizare
O.U.G. nr.30/1997

Societatea Națională Aeroportul Internațional București -Băneasa S.A.
program de restructurare
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.524/1998
O. nr.762/1998   (M.Tr.)

Societăți comerciale (exclusiv române)
și companii/societăți naționale, privatizare potrivit O.U.G. nr. 88/1997
L. nr.15/1990
L. nr.83/1997
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.450/1999

Societăți comerciale de interes public național
denumire, companii naționale sau societăți naționale
O.U.G. nr.30/1997

Subvenții de la bugetul de stat
acordate pentru
companii, societăți naționale și societăți comerciale din industria minieră, acordare
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.42/2000
H.G. nr.1.193/2001


Duminică, 26 iunie 2022, 17:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.