ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 16 iunie 1997
privind reorganizarea regiilor autonome
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.285/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Euroconf" - S.A. prin divizarea parțială a Regiei Autonome "Rami-Dacia"
art.1 alin.(1), art.3 alin.(2)
  H.G. nr.898/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia" a Companiei de Export-Import "Comicex"
art. 12
  H.G. nr.900/2005 privind înființarea Societății Comerciale "Zirom" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Zirom"
art. 1, art. 2, art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 8 și art. 10 alin. (3)


Duminică, 26 iunie 2022, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.