ORDIN nr.2.791/994 din 2015
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătatea informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 și până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.791 din 3 noiembrie 2015
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Numar/data: Ordin nr.994 din 21 octombrie 2015
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Publicare: M.Of. nr. 842/12 noi. 2015


Luni, 15 august 2022, 00:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.