ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.59 din 27 septembrie 1997
privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
Fisa actului

Descriptori:

Active
vândute, destinația sumelor
O.U.G. nr.59/1997

Asociații familiale cu scop lucrativ
din zone defavorizate, facilități, acordare, condiții
O.G. nr.70/1994
H.G. nr.728/2001
O.U.G. nr.24/1998
O.U.G. nr.59/1997

Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
destinația sumelor
O.U.G. nr.59/1997

Bugetul de stat
obligații bugetare, care nu au termene de plată prevăzute în actele normative care le-au reglementat, stabilire termene de plată
O.U.G. nr.59/1997
O. nr.1.740/1996   (M.F.)
O. nr.379/1998   (M.F.)

Dividende
încasate în cadrul procesului de privatizare, destinație
O.U.G. nr.59/1997

Fondul special de dezvoltare
acordare sume zone defavorizate, condiții
O.U.G. nr.59/1997
H.G. nr.992/1998
H.G. nr.993/1998
H.G. nr.991/1998

Întreprinzători privați
din zone defavorizate, facilități, acordare, condiții
O.G. nr.70/1994
O.U.G. nr.59/1997
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001

Regii autonome de interes local
privatizare, destinația sumelor
O.U.G. nr.59/1997

Societăți comerciale (exclusiv române)
din zone defavorizate, facilități, acordare, condiții
O.G. nr.70/1994
O.U.G. nr.59/1997
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001

Termene de plată
obligații, plăți
O.U.G. nr.59/1997
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.379/1998   (M.F.)
vezi:  Prescripție extinctivă


Joi, 18 august 2022, 14:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.