ORDIN nr.1.214 din 11 noiembrie 2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.214 din 11 noiembrie 2015
Emitent: Ministerul Transporturilor
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 903/4 dec. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 968/28 dec. 2015
Functie activa:
Abrogă: O. nr.761/1999 al ministrului transporturilor privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier
totodata, abrogă:
O. nr.2.185/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier
O. nr.604/2007 al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier
  O. nr.597/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite
totodata, abrogă:
O. nr.521/2007 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite
O. nr.516/2007 al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite și pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia
  O. nr.42/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto
totodata, abrogă:
O. nr.40/2014 al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 42/2006 privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto
  O. nr.640/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase
totodata, abrogă:
O. nr.2.264/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Normele privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007
Modifică: O. nr.1.044/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase
  O. nr.2.156/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română A.R.R.
  O. nr.980/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
  O. nr.75/2014 al ministrului transporturilor privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 968/28 dec. 2015


Joi, 21 martie 2019, 20:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.