LEGE nr.312 din 4 decembrie 2015
privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.312 din 4 decembrie 2015 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 671/2015
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 920/11 dec. 2015
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
- modifică art. 14 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 14
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
- introduce art. 2051, alin. (12) la art. 243 și art. 2431
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1) pct. 303, art. 87 alin. (1), partea introductivă a art. 94, art. 95, art. 96, art. 226 alin. (4) lit. a), art. 226 alin. (6) lit. b), art. 2261, art, 230 alin. (1), art. 2301 alin. (3) lit. c), art. 233 alin. (2), art. 269 alin. (2), art. 271 alin. (2), art. 350, art. 384 alin. (1), art. 410; introduce alin. (6) la art. 5, alin. (13) la art. 7, art. 181, lit. a1) la art. 93 alin. (1), lit. e)-g) la art. 94, art. 951, alin. (3) la art. 228, alin. (3) la art. 233, alin. (3) la art. 267, art. 3511, alin. (4) și (5) la art. 420; abrogă art. 1 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (1) pct. 302, art. 241, art. 103 alin. (2) și (3), art. 1641 și 1642, art. 226 alin. (3) lit. i), art. 227, titlul III cap. VIII, secțiunile 1, a 2-a și a 21-a, cu art. 237—24041, art. 351 alin. (31) și (32), art. 396—398
  L. nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- modifică art. 206, art. 212 alin. (1), art. 219 alin. (1), art. 220, art. 221 alin. (3), art. 226 alin. (1) și (5), art. 230, art. 232, art. 234, art. 313 alin. (2), art. 320 alin. (3), art. 321 alin. (4) și (6)-(9), art. 322; introduce alin. (2) la art. 5, art. 1961-1963, art. 2111, art. 2191, 2192, art. 3111 la cap. IV, art. 3181, alin. 31) la art. 320; abrogă art. 5 pct. 3, art. 207 alin. (1) lit. b), art. 209 lit. g), art. 215, art. 216 alin. (2)-(4), art. 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (2) și (3), art. 226 alin. (4), art. 231
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.925/2015 pentru promulgarea Legii privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
Modificată: L. nr.88/2021 privind Fondul de compensare a investitiilor
- modifică art. 576 alin. (2) lit. c), art. 579, art. 581 alin. (3) - (5) si art. 596
  L. nr.320/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
- modifică art. 1 alin. (1) lit. b) si c), art. 2 alin. (1) pct. 52, art. 2 alin. (1) pct. 56, art. 2 alin. (1) pct. 63 si 67, art. 2 alin. (2) lit. a) si c), art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) lit. a) si c), art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 30, art. 36 alin. (1), art. 41, art. 43, art. 48 alin. (2), (3) si (5), titlul II cap. I sect. 3 denumirea par. 3.1 si 3.3, art. 50, art. 51, art. 55, art. 58 alin. (2), art. 61 alin. (1) lit. a), b) si e), art. 67, art. 74, art. 75, art. 77, art. 78, art. 84, titlul II cap. II denumirea sect. 1, art. 88 alin. (3), art. 89, titlul II cap. II sect. 2 denumirea par. 2.2, art. 91, titlul II cap. II sect. 3 denumirea par. 3.1 si 3.3, art. 92, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97 lit. c), art. 98 alin. (1), art. 99, art. 100, art. 101, art. 103, art. 104, art. 106, art. 108-115, art. 138, art. 153 alin. (1), art. 155, art. 180 alin. (1) lit. b), art. 184, art. 185 alin. (1), art. 186, art. 188 lit. b), art. 201, art. 202, art. 204, art. 205, art. 212, art. 213, art. 215, art. 221 lit. a), art. 231 alin. (1) partea introductivă, art. 231 alin. (2) lit. c), art. 251 alin. (1) lit. d) si e), art. 251 alin. (2), art. 261-263, art. 266, art. 267, art. 282 lit. b), art. 286 alin. (1) lit. f), art. 286 alin. (7), art. 287 alin. (2), art. 288, art. 289 lit. a), art. 311 lit. a) si b), art. 312, art. 314, art. 315 lit. b), art. 320 lit. d) si e), art. 321, art. 342 lit. d), art. 343, art. 344 lit. b), art.349, art. 350 alin. (1), art. 351, titlul IV denumirea cap. VI, titlul IV cap. VI denumirea sect. 1, art. 358, art. 359, art. 360 partea introductivă si lit. a) si b), art. 361 lit. b), art. 367, art. 368 partea introductivă, art. 369, art. 370 partea introductivă si lit. d), art. 375 partea introductivă, art. 375 lit. a), art. 378 partea introductivă, art. 383 alin. (1) lit. a), e), f) si j), art. 384 alin. (3), art. 394, art. 402 partea introductivă, art. 404, art. 408, art. 410 alin. (2), art. 414 alin. (1), art. 415, art. 439 alin. (1) lit. a)-d), art. 448 lit. g), art. 449, art. 458 alin. (1) si alin. (2) lit. i), art. 464-467, art. 498 alin. (1), art. 512 alin. (3) lit. b), art. 519 lit. c), art. 538 alin. (1), art. 543 alin. (3), art. 547, art. 561, art. 569 alin. (1), art. 569 alin. (3) lit. a), art. 570 alin. (1) lit. a), d), j), o) si p), art. 570 alin. (2) lit. a), art. 572 alin. (3), art. 576 alin. (1) lit. a), art. 576 alin. (2) partea introductivă, art. 576 alin. (3)-(6), (8), (12) si (13), art. 618 alin. (1), art. 636, modifică anexa si mentiunea referitoare la transpunerea normelor Uniunii Europene; introduce pct. 531, 561, 562, 671, 672si 93-97 la art. 2 alin. (1), alin. (11) si (12) la art. 4, art. 81, alin. (3) si (4) la art. 54, alin. (3) la art. 58, lit. a1) la art. 61 alin. (1), art. 901, sect. 21cu art. 911 după art. 91, art. 1071, art. 1101, art. 1821, art. 1851, art. 1861-18610, lit. h) la art. 286 alin. (1), alin. (11) la art. 287, par. 5.11 cu art. 2951-2954 după art. 295, par. 5.12 cu art. 2955 după art. 2954, par. 5.13 cu art. 2956 după art. 2955 , par. 5.14 cu art. 2957 -29515 după art. 2956 par. 5.15 cu art. 29516 -29524 după art. 29515, par. 5.16 cu art. 29525 după art. 29524, par. 5.17 cu art. 29526 după art. 29525, par. 5.18 cu art. 29527-29531 după art. 29526, par. 5.19 cu art. 29532 după art. 29531, par. 5.110 cu art. 29533 -29540 după art. 29532, par. 5.111 cu art. 29541-29545 după art. 29540 , par. 5.112 cu art. 29546 după art. 29545, par. 5.113 cu art. 29547 după art. 29546, par. 5.114 cu art. 29548 după art. 29547, par. 5.115 cu art. 29549-29556 după art. 29548 , art. 3491 -3493, art. 3511, art. 3581- 3583, lit. d) la art. 368, art. 3731, art. 4091, art. 4191-4194, lit. a1) la art. 448, lit. g1), q) si r) la art. 570 alin. (1) si lit. e)-j) la art. 576 alin. (2);abrogă art. 187 si titlul IV cap. IV sect. 5 par. 5.2 cu art. 296-310
dispune republicarea


Vineri, 21 ianuarie 2022, 20:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.