NORMĂ nr.40 din 28 decembrie 2015
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

Identificare act:
Numar/data: Norme nr.40 din 28 decembrie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prevederile prezentei norme sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2016
Publicare: M.Of. nr. 980/30 dec. 2015
Functie activa:
Abrogă: O. nr.12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  O. nr.13/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Functie pasiva:
Modificat : N. nr.15/2020 NORMĂ pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare


Duminică, 05 decembrie 2021, 20:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.