ORDIN nr.1.418/344 din 1997
al ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind aprobarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia
Fisa actului

Descriptori:

Amortizare
clădiri, construcții speciale, evidențiere plan de conturi societăți bancare
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
H.G. nr.403/2000

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
contabilitate, înregistrare operațiuni de leasing, condiții
L. nr.82/1991
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.686/1999   (M.F.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)

imobilizări corporale, reevaluări, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

operațiuni contabile și situații financiar-contabile, întocmire de către bănci
întocmire situații mod 4000 "Situația patrimoniului "
L. nr.58/1998
C. nr.6/1997   (B.N.R.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)
C. nr.10/2000   (B.N.R.)

stare de insolvabilitate, calculul valorii activului și pasivului băncilor
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.83/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

străine, și sucursale din România, înființare, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
N. nr.3/1999   (B.N.R.)
C. nr.20/2000   (B.N.R.)
N. nr.9/2000   (B.N.R.)

Comisia consultativă a contabilității băncilor
plan de conturi, aprobare, utilizare
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)

Contabilitate
bănci, înregistrare operațiuni de leasing, condiții
L. nr.82/1991
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)
R. nr.1/2001   (B.N.R.)

reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
fuziunea, dizolvarea și lichidarea băncilor
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

reevaluării de către bănci a clădirilor, construcțiilor speciale
L. nr.82/1991
H.G. nr.964/1998
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)

Inventar, inventariere
bănci, comisii de inventariere, analiză reevaluare imobilizări corporale, măsuri
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

Leasing
operațiuni
înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.99/1999
O.G. nr.51/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.686/1999   (M.F.)
C. nr.3/2000   (B.N.R.)

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
închiderea exercițiului financiar contabil, reflectare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.61/2001
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.909/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)


Marți, 18 ianuarie 2022, 13:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.