HOTĂRÂRE nr.579 din 10 august 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române in cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.579 din 10 august 2016
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte numerotare.
Publicare: M.Of. nr. 623/12 aug. 2016
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.329/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităților în domeniul adopției
  O. nr.550/2012 al secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopții privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică
  O. nr.552/2012 al secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopții privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și conținutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adopției
  H.G. nr.350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopții
  O. nr.617/2012 al președintelui Oficiului Român pentru Adopții privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenței unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopție și coordonarea intervenției Compartimentului adopții și postadopții în relația cu managerul de caz
  O. nr.631/2013 al președintelui Oficiului Român pentru Adopții privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior
Modifică: H.G. nr.1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
- modifică art. 6 alin. (1) și art. 7
  H.G. nr.233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora
- modifică art. 3, art. 4, art. 5 lit. g), art. 9 alin. (3) și art. 17 alin. (1) lit. c); introduce lit. j) la art. 5, lit. k) la art. 6, lit. d) la art. 13 și lit. e) la art. 18; abrogă art. 17 alin. (1) lit. f) și art. 21
dispune republicarea
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.798/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
- modifică si înlocuieste anexa


Marți, 24 mai 2022, 19:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.