ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.51 din 14 septembrie 2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.51 din 14 septembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.146/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 23/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 726/20 sep. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.4/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
- de la data de 27 decembrie 2016
Modifică: H.G. nr.2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase
- abrogă art. 2 pct. 1 și art. 3 alin. (1) lit. a)
  L. nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 3, art. 4 lit. b), art. 5, art. 6 partea introductivă și lit. a), art. 7 alin. (1) lit. f), art. 8, art. 12 lit. e), art. 13, art. 14, art. 15 lit. c), art. 16, art. 17 partea introductivă, art. 18, art. 19, art. 20 partea introductivă și lit. b), art. 21 lit. a), c), g) și i), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. b)-e) și g), art. 27 alin. (6), art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (1) și (2), art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, anexele nr. 1-4; introduce art. 51, lit. e) și f) la art. 6, alin. (3) la art. 7, lit. f) la art. 9, lit. d)-f) la art. 15, alin. (2) și (3) la art. 15, lit. f) la art. 17, lit. l) la art. 21, lit. d1) la art. 24 alin. (1), alin. (1-1) și (12) la art. 24, alin. (11) și (12) la art. 43 și anexa nr. 5
dispune republicarea
  H.G. nr.470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (abrogat succesiv prin H.G. nr.1.004/2016, H.G. nr.923/2020)
- abrogă art. 7 și 8
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
- termenul prev. la art. IV se prorogă până la data de 15 aug. 2017
  O.G. nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- prorogă termenul privind abrogarea Legii nr. 4/2015, de la art. IV, până la data de 31 decembrie 2017
Aprobată cu modificări: L. nr.146/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- modifică art. I pct. 5, pct. 26 si pct. 28; introduce pct. 261 si pct. 291 la art. I; abrogă art. I pct. 2,3,6,15,27, 30 si pct. 35-38


Joi, 21 octombrie 2021, 15:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.