ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.55 din 14 septembrie 2016
privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.55 din 14 septembrie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.50/2021 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 26/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 28.09.2016
Observatii:În toate actele normative sintagma "Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A." se înlocuiește cu sintagma "Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.".
Publicare: M.Of. nr. 758/28 sep. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
- modifică art. 4 alin. (1), art. 3 alin. (7), art. 11 și art. 121 alin. (1), sintagma „Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.” se înlocuiește cu sintagma „Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.”; introduce alin. (8)-(13) la art. 3 și alin. (8) la art. 121
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 2 alin. (3) lit. a)
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea dompaniei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative (abrogata prin L. nr.50/2021)
- modifică art. 3 partea introductivă și lit. a), art. 32 pct. 2, art. 45, art. 46, art. 71, art. 77, art. 78 alin.(4), art. 82; abrogă art. 26-30 și art. 76 alin. (4) - (6)
Vezi si: D.C.C. nr.392/2018 DECIZIA nr. 392 din 6 iunie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi si Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
Modificată: L. nr.50/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si înfiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 2 pct. 5, art. 3 partea introductivă si lit. a), art. 32 pct. 2, art. 45, art. 46, art. 62, art. 64, art. 65, art. 71, art. 77, art. 78 alin. (4), art. 82; introduce art. 251, art. 831; abrogă art. 26-30, art. 48-60, art. 76, art. 83, anexele nr. 1 si 2; abrogă O.G. nr. 16/2017
Aprobată cu modificări: L. nr.50/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si înfiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative


Duminică, 24 octombrie 2021, 08:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.