ORDIN nr.1.125 din 16 septembrie 2016
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării și a plății onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derularea Programului național de cadastru și carte funciară

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.125 din 16 septembrie 2016
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
În vigoare: Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 758/28 sep. 2016


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.