ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.6 din 18 ianuarie 2017
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.6 din 18 ianuarie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.250/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 153/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 25.01.2017
Publicare: M.Of. nr. 62/25 ian. 2017
Functie activa:
Modifică: L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- introduce art. 762-764
  L. nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
- modifică titlul; înlocuiește sintagmele „Ministerul Afacerilor Externe” cu „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni” și „Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe” cu „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni”
  L. nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
- modifică art. 6 alin. (2) și (5), art. 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (4) și (5), art. 12, art. 13 alin. (1) și (6), art. 14 și modifică și înlocuiește anexa; introduce alin. (41) la art. 6
  O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 14 alin. (2); introduce art. 42 și alin. (21) la art. 14
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- introduce alin. (4) și (5) la art. 7
  O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- modifică art. 7 alin. (1) lit. c), d) și f); introduce lit. m) la art. 7 alin. (1)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.250/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- modifică art. I pct. 1, art. III, art. VIII, art. XI pct. 7; introduce art. V1;
Modificată: O.U.G. nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
- abrogă art. V1
  L. nr.11/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
odata cu:
O.U.G. nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
  O.U.G. nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- modifică art. IV alin. (1)
dispune republicarea


Marți, 26 octombrie 2021, 15:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.