Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.153 din 28 iunie 2017 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 209/2017
- Senat: P.L. nr. L111/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 492/28 iun. 2017
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
totodata, abrogă:
L. nr.108/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
O.U.G. nr.25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
L. nr.325/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
totodata, abrogă:
L. nr.185/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
O.G. nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
L. nr.354/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  L. nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
  O.U.G. nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
totodata, abrogă:
L. nr.182/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
  O.U.G. nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
Modifică: L. nr.82/1992 privind rezervele de stat
- abrogă art. 12 alin. (2) și (3)
  O.G. nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
- abrogă art. 18 alin. (2)—(5)
  L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
- abrogă prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaților din sectorul bugetar prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2)
  O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- abrogă art. 30 alin. (3)
  L. nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
- abrogă alin. (3) și prevederile referitoare la acordarea sporului de importanță națională de 25% din cuprinsul alin. (2) al art. 21
  O.U.G. nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
- abrogă art. 7
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
- abrogă art. 36 lit. f)
  L. nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- abrogă art. 16—19
  H.G. nr.1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping
- abrogă art. 13 alin. (2)
  L. nr.435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
- abrogă art. 23
  L. nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- abrogă art. 291
  L. nr.226/2009 Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România
- abrogă art. 16 alin. (11) și (12)
  O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- abrogă art. II
  O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- abrogă cap. I cu art. 1—5, art. 9 și 10
  O.U.G. nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- abrogă art. II
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă cap. I cu art. 1—14 și art. 18
  O.U.G. nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- abrogă art. 16 alin. (2)
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă cap. I cu art. 1—13 și art. 32, 321 și 33
  O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 17 alin. (2)
  L. nr.71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă art. II
  O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- abrogă art. 8 alin. (2)
  O.U.G. nr.27/2015 ORDONANȚĂ de urgentă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- abrogă art. II
  O.U.G. nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă art. III
  O.U.G. nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
- abrogă art. 4
  L. nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
- abrogă art. 101 alin. (10)
  L. nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
- abrogă art. II și III
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- cap. I cu art. 1—121, art. 13 și 16
  O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. I, I1, I2 și III
  O.U.G. nr.43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- abrogă art. I, II, III și IV
  L. nr.193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
- abrogă art. II
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.580/2017 pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


Vineri, 24 noiembrie 2017, 13:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.