ORDONANȚĂ nr.16 din 30 august 2017
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea dompaniei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.16 din 30 august 2017
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 703/30 aug. 2017
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 partea introductivă și lit. a), art. 32 pct. 2, art. 45, art. 46, art. 71, art. 77, art. 78 alin.(4), art. 82; abrogă art. 26-30 și art. 76 alin. (4) - (6)
Functie pasiva:
Abrogată: L. nr.50/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si înfiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative


Marți, 30 noiembrie 2021, 07:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.