LEGE nr.197 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvemufui nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.197 din 29 septembrie 2017
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 115/2017
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 778/2 oct. 2017
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- modifică art. I, art. II pct. 1 și 2 și art. III
Modifică: L. nr.92/2007 Legea serviciilor de transport public local
- modifică art. 45 alin. (71) lit. a) și b) și alin. (82)
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- introduce alin. (31)-(34) la art. 84
  O.G. nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- abrogă art. 15, la data intrării în vigoare a tarifului maxim prev.la art. 84 alin. (32) din L. nr. 1/2011, cu modif. și compl. ult.
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.875/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare


Joi, 18 august 2022, 12:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.