HOTĂRÂRE nr.761 din 11 octombrie 2017
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.761 din 11 octombrie 2017
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 826/19 oct. 2017
Functie activa:
Abrogă: O. nr.11.430/2008 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția funcționarilor publici care pot fi desemnați reprezentanți ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a contestațiilor
  O. nr.192/2013 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor
Modifică: H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- modifică art. 19, art. 21 alin. (4), art. 25, art. 29, art. 31 alin. (4), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 42, art. 47, art. 49 alin. (1) și alin. (3)-(5), art. 50 alin. (2), art. 53 alin. (10), art. 59 alin. (6) , art. 60 alin. (2), art. 61 alin. (4) art. 63, art. 67, art. 74, art. 105 alin. (1) și (3), art. 108 alin. (3), art. 121 alin. (1) lit. c), art. 125, art. 128 alin. (2), art. 140, art. 143 și modifică și înlocuiește anexele nr. 2A și nr. 3; introduce lit. e1)-e3) la art. 3, art. 241, alin. (5) la art. 31, alin. (11) la art. 39, alin. (11) și (12) la art. 49, alin. (21) la art. 50, alin. (81) la art. 52, alin. (21) la art. 53, alin. (11) la art. 64, art. 781, lit. f) la art. 107 alin. (2), alin. (31) la art. 108, alin. (3) la art. 116, alin. (6)-(8) la art. 120, alin. (5) și (6) la art. 156 și anexele nr. 2C și 2D; abrogă art. 23 lit. b), art. 28 alin. (3), art. 75, art. 105 alin. (2) și art. 128 alin. (1)
dispune republicarea


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 16:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.