ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.79 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.79 din 8 noiembrie 2017
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanțe de urgență întră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Publicare: M.Of. nr. 885/10 noi. 2017
Functie activa:
Modifică: L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 2 alin.(2), art. 25 alin. (3) lit.h), art. 25 alin. (4) lit. p), art. 47 alin. (1) lit.c), art. 51 alin. (5) și (6), art. 52, art. 54, art. 60 pct. 2, art. 64 alin. (1) partea introductivă, art. 68 alin. (4) lit. i) și alin. (5) lit. k) și l), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (2), art. 75 alin.(1), art. 76 alin. (2) lit. r1), art. 77 alin. (2) și (3), art. 78 alin. (2) lit. a) partea introductivă și lit.b), art. 84 alin. (8), art. 85 alin. (6), art. 86 alin. (4) și (6), art. 97 alin. (1) - (3) primele teze și alin. (5) , art. 99, art. 100, art. 101 alin. (2) și alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 alin.(1) și alin. (2) partea introductivă, art. 123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137 alin. (1) partea introductivă, art. 138, art. 139 denumirea marginală, alin. (1) partea introductivă și alin. (4), art. 140, art. 141 lit. b), art. 142 lit. ț), art. 143 alin. (2) prima teză și alin. (5), art. 145 alin. (1) partea introductivă, art. 146 alin. (1), (3), (4), (5), (6), (7) și (8), art. 147 alin. (10), (12), (15) și (18), titlul secțiunii a 5-a a capitolului II al titlului V, art. 148, titlul secțiunii a 6-a a capitolului II al titlului V, art. 151, titlul capitolului III al titlului V, art. 153 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1) lit. a), b), f) și g), art. 154 alin. (2), titlul secțiunii a 2-a a capitolului III al titlului V, art. 155, art. 156, art. 157 denumirea marginală și alin. (1) partea introductivă, titlul secțiunii a 4-a a capitolului III al titlului V, art. 168 denumirea marginală și alin.(1), (3), (4), (5) și (8), art. 169 alin. (1), (3) și (32), titlul secțiunii a 5-a a capitolului III al titlului V, art. 170, titlul secțiunii a 6-a a capitolului III al titlului V, art. 174, titlul secțiunii a 10-a a capitolului III al titlului V, art. 180, art. 449 alin. (3) lit. b), tabelul de la art. 470 alin. (5), tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin. (8); introduce capitolul III1 cu art. 401 - 406, alin. (3) la art. 47, art. 541, alin. (9) - (12) la art. 133, art. 1351, alin. (51) - (53) la art. 146, lit. h) - p) la art. 154 alin. (1), alin.(51) la art. 168, capitolul IX cu art. 2201 - 2207 după cap.VIII al titlului V, alin.(8) la art. 297, alin. (3) la art. 502; abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) lit. a) și b), art. 48 alin. (4), (5), (51), (52) și (6), art. 90, art. 145 alin.(3), art. 147 alin. (2), art. 149, art. 152, art. 153 alin. (1) lit. g) - o), art. 158 - 167, art. 168 alin. (6) și alin. (9) - (93), art. 169 alin. (2), (5) și (6), art. 171 - 173, art. 175 și secțiunile a 7-a - a 9-a cu art. 176-179, cap. IV al titlului V cu art. 184-191, cap. V al titlului V cu art. 192-200, cap. VI al titlului V cu art.201- 208, cap.VII cu art. 209-215.


Miercuri, 20 octombrie 2021, 19:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.