ORDIN nr.387 din 29 noiembrie 2017
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.387 din 29 noiembrie 2017
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 961/5 dec. 2017
Functie activa:
Modifică: O. nr.326/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind abilitarea oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene și a direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, să îndeplinească atribuțiile prevăzute la art.74-103 din Legea nr.18/1991, republicată


Miercuri, 23 ianuarie 2019, 07:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.