ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.95 din 6 decembrie 2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.95 din 6 decembrie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.140/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 93/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018
Publicare: M.Of. nr. 991/13 dec. 2017
Functie activa:
Modifică: L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- modifică art. 5 pct. V și VI, art. 16 lit. d), art. 17 alin. (1) lit. c) și k), art. 18 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (3), art. 19, art. 20, art.21, art. 22 alin. (2), art. 221 alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. b), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. k), art. 39 alin. (2) lit. b), art. 42 alin. (2), art. 44 lit. b) și g), art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 731 alin. (5) lit. b) și c), art. 731 alin. (6), art. 732 alin. (1), art. 763 alin. (3) lit. g), art. 772 alin. (2), art. 80 alin. (3) lit. b) și c), art. 841 alin. (1), art. 85 alin. (6) lit. b), art. 934 alin. (3) lit. b), art. 95 alin. (14) și art. 114 alin. (1) lit. a); introduce lit. d1), l) și m) la art. 17 alin. (1), alin. (21) la art. 39, lit. h)-k) la art. 751 alin. (4), lit. a1) la art. 763 alin. (3), lit. d) la art. 85 alin. (6) și lit. m) la art. 113; abrogă art. 24 alin. (1) lit. b), art. 26, art. 27, art. 31, art. 32, art. 34 alin. (2), art. 77 lit. c), art. 841 alin. (3), pct. 3 cu art. 93, art. 95 alin. (15), art. 113 lit. c) și art. 114 alin. (1) lit. c)
  L. nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
- modifică art. 3 lit. a) și b), art. 4 lit. a), art. 5 alin. (1), art. 7, art. 8 și art. 9
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.140/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 2OO/2O06 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
- introduce pct. 311 la art. I;


Joi, 21 octombrie 2021, 14:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.