LEGE nr.86 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.86 din 4 aprilie 2018
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 585/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 5, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 313/10 apr. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
- modifică art. 4 alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. p); introduce lit. t) - u) la art. 13 alin. (1), cap. II 1 cu art. 131 - 136, lit. g) și h) art. 14 alin. (1), alin. (3) la art. 15
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.333/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri


Joi, 03 decembrie 2020, 09:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.