REGULAMENT nr.5 din 10 mai 2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.5 din 10 mai 2018
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 478/11 iun. 2018
Functie activa:
Abrogă: O. nr.51/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
totodata, abrogă:
O. nr.55/2009 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 5/2009 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  O. nr.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
totodata, abrogă:
H. nr.20/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006
  O. nr.28/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informațiile referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
  O. nr.36/2009 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2009 privind deținerile directe și deținerile indirecte
  O. nr.44/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale
totodata, abrogă:
O. nr.14/2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009
R. nr.6/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum și pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009
R. nr.3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale
  O. nr.43/2011 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 4/2011 privind înregistrarea și radierea valorilor mobiliare din evidențele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
Functie pasiva:
Modificat: R. nr.1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
  R. nr.13/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

dispune republicarea


Joi, 02 decembrie 2021, 14:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.