LEGE nr.130 din 15 iunie 2018
pentru modificarea și oomplelarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea șl completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri tunciare, precum și pentru modificarea literei e)a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.130 din 15 iunie 2018 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 234/2018
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 500/19 iun. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
- modifică art. 4 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1) partea introductivă și lit. d), alin. (2), (3) și (4) și art. 29_3 alin. (2); introduce lit. a1) și a2) la art. 8, alin. (6) la art. 27, art. 271 și alin. (7) la art. 39
  O.U.G. nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- abrogă art. III alin. (2)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.469/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor tunciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie


Joi, 30 iunie 2022, 04:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.