DECRET nr.469 din 15 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor tunciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Identificare act:
Numar/data: Decret nr.469 din 15 iunie 2018
Emitent: Președintele României
Publicare: M.Of. nr. 500/19 iun. 2018
Functie activa:
Promulgă: L. nr.130/2018 pentru modificarea și oomplelarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea șl completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea șl completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri tunciare, precum și pentru modificarea literei e)a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie


Vineri, 12 august 2022, 00:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.