HOTĂRÂRE nr.78 din 13 iunie 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European șl al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 final

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.78 din 13 iunie 2018
Emitent: Senat
Publicare: M.Of. nr. 500/19 iun. 2018


Duminică, 02 octombrie 2022, 13:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.