LEGE nr.126 din 11 iunie 2018
privind piețele de instrumente financiare

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.126 din 11 iunie 2018 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 253/2018
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 521/26 iun. 2018
Rectificare: M.Of. nr. 675/2 aug. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
- modifică art. 1 alin. (1), art. 272 alin. (1) lit. j) și art. 2731; abrogă la data de 6 iulie 2017, art. 1 alin. (31), (32), (4) și (5), art. 2 alin. (1) pct. 11, 12, 2, 3,191,201,29, 30, 35 și 38, art. 3-43, art. 124-142, art. 151 alin. (4)-(6), art. 157-172, titlul IX alcătuit din art. 264-270, art. 272 alin. (1) lit. a)-f) și h), alin. (2) lit. e) și I), art. 2721,2722, art. 273 alin. (5), art. 279 lit. c) și art. 2791 și abrogă, la data reautorizării depozitarului central potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 909/2014, art. 143-150, art. 151 alin. (1)-(3), art. 152-156 și art. 272 alin. (1) lit. j)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.446/2018 pentru promulgarea Legii privind piețele de instrumente financiare
Rectificare: M.Of. nr. 675/2 aug. 2018
Modificată: L. nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- modifică art. 2 alin. (5), art. 3 alin. (1) pct. 70, art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (2), art 82 alin. (7), art. 99 alin. (1), art. 109 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 129 alin. (3) lit. g), art. 162 alin. (4), art. 166 alin. (4), art. 177 alin. (3) si (5), denumirea titlului VIII, art. 234 lit. c) si d), art 250, art. 251, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (2) partea introductivă, art. 261 alin. (3) lit. a) si b), art. 269 alin. (2), alin. (3) lit. a) pct. 1 si lit. b) pct. 1, anexa nr. 2; introduce alin. (11) la art. 11, alin. (5) la art. 124, alin. (11) la art. 145, art. 2341 si 2342, lit. v) la art. 236 alin. (3), art. 2361, pct. (iii) la art. 257 alin. (2) lit. a), pct. (iii) la art. 257 alin. (2) lit. b), alin. (11) la art. 261, alin. (6) la art. 272, pct. 4 la mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; abrogă art. 104 alin. (6) lit. e)
  L. nr.188/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare
- modifică art. 1, art. 3 alin. (1) pct. 11, art. 3 alin. (1) pct. 37, art. 3 alin. (1) pct. 51 si 52, art. 6 alin. (1) lit. j) pct. 2 subpct. (i) si subpct. (iii), art. 8 alin. (1) lit. a), art. 72 alin. (4), art. 102 alin. (1), art. 132 alin. (3) partea introductivă a lit. b), art. 156 alin. (1), art. 156 alin. (3), (5) si (6), art. 158, art. 159 alin. (2), art. 161 alin. (3), art. 235, art. 249 partea introductivă a alin. (1), art. 250, art. 251, art. 255, art. 257 alin. (1) lit. c) - e), g) si h), art. 257 partea introductivă a alin. (2), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xii) si (xxv), art. 261 alin. (11), art. 261 alin. (3), art. 261 partea introductivă a alin. (4) si lit. d), art. 262, art. 264 alin. (3) lit. b), art. 264 partea introductivă a alin. (4) si lit. d), art. 267 partea introductivă a alin. (4) si lit. c), art. 268 alin. (3) lit. a) si b), art. 268 partea introductivă a alin. (4) si lit. d), art. 269 alin. (4) lit. b) si c), art. 269 partea introductivă a alin. (5) si lit. d), art. 270 alin. (1) si anexa nr. 1; introduce pct. 71 la art. 3 alin. (1), pct. 271 la art. 3 alin. (1), pct. 311 si 312 la art. 3 alin. (1), pct. 641 la art. 3 alin. (1), subpct. (i1) la art. 6 alin. (1) lit. j), lit. m) la art. 6 alin. (1), alin. (7) la art. 17, alin. (3) si (4) la art. 77, art. 811 , alin. (31) si (32) la art. 82, alin. (41) si (42) la art. 82, art. 851, alin. (5) si (6) la art. 87, art. 1001, art. 1261, alin. (11) la art. 156, alin. (21) la art. 161, lit. l1) la art. 236 alin. (3), alin. (5) - (8) la art. 257, pct. (xx1) la art. 261 alin. (1) lit. b) si pct. 5 - 7 la mentiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene; abrogă art. 3 alin. (1) pct. 29 si 30, art. 3 alin. (1) pct. 41 si 42, art. 3 alin. (1) pct. 77 lit. c), art. 4 lit. e), titlul V ”Servicii de raportare a datelor”, cuprinzând art. 162 - 171, art. 257 alin. (2) lit. a) pct. (iii), art. 257 alin. (2) lit. b) pct. (iii) si art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (xxxix) - (xIii) - la data de 3 iulie 2022


Marți, 09 august 2022, 06:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.