ORDIN nr.3.903/2018 din 27 decembrie 2018
al ministrului finanțelor publice privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea conținutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiții publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.903/2018 din 27 decembrie 2018
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 29/10 ian. 2019


Miercuri, 24 aprilie 2019, 15:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.