ORDIN nr.16 din 7 ianuarie 2019
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.16 din 7 ianuarie 2019
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 30/10 ian. 2019
Functie activa:
Abrogă: O. nr.39/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei
totodata, abrogă:
O. nr.176/2010 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei
O. nr.85/2011 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.796/2019 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
  O. nr.3.470/2019 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
  O. nr.1.445/2020 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea si completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
  O. nr.599/2022 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea si completarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si institutiile sale subordonate


Marți, 28 iunie 2022, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.