DECIZIA
nr. 655 din 30 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1 j și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale anexelor la această lege, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 și art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale anexelor nr. 2 și 3 la această lege

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.655 din 30 octombrie 2018
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 52/21 ian. 2019
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- art. 20 alin. (2) și (3) (respinge ca neîntemeiată) .
  H.G. nr.1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale
- art. 2 - 6, art. 9, art. 13 si art. 16 (respinge ca inadmisibilă) .
  L. nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
- art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată) .
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
- art. 30 alin. (1) lit. e), anexele nr. 2 si 3 (respinge ca neîntemeiată) .


Miercuri, 27 octombrie 2021, 13:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.