LEGE nr.14 din 22 octombrie 1971
cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materiala

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.14 din 22 octombrie 1971
Emitent: Marea Adunare Națională
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: B.Of. nr. 133/22 oct. 1971 text
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.20/1984 privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnica a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității (abrogata prin L. nr.120/2000)
abrogă art.78
  D. nr.259/1988 privind modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale și energetice la produse, servicii și în construcții
Abrogată: L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale


Duminică, 17 ianuarie 2021, 04:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.