ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 14 mai 2019
privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.30 din 14 mai 2019
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 405/23 mai. 2019
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Partid păți ilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică titlul; în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului" se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei”; abrogă art. 1 - 8 si 10 (în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență)


Marți, 30 noiembrie 2021, 08:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.