ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.53 din 25 iunie 2019
privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.53 din 25 iunie 2019
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 548/3 iul. 2019
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate și eficiență" și înființarea Unității de management al proiectului
totodata, abrogă:
H.G. nr.381/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate și eficiență" și înființarea Unității de management al proiectului
H.G. nr.692/2012 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort" și înființarea Unității de management al proiectului
H.G. nr.315/2013 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort" și înființarea Unității de management al proiectului
H.G. nr.602/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort" și înființarea Unității de management al proiectului
Modifică: L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- modifică art. 42 alin. (11); introduce alin. (5) la art. 36; abrogă art. 36 alin. (3) lit. a)


Vineri, 22 ianuarie 2021, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.