LEGE nr.129 din 11 iulie 2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.129 din 11 iulie 2019
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 483/2018
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 589/18 iul. 2019
Functie activa:
Abrogă: L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
totodata, abrogă:
L. nr.230/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
O.U.G. nr.135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.36/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.405/2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.306/2007 privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
O.U.G. nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.238/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
  Decizie nr.496/2006 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități
totodata, abrogă:
Decizie nr.778/2009 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006
  H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.100/2011 pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 8 lit. f), art. 91, art. 94 alin. (1), art. 98 alin. (1), art. 991 alin. (1), art. 100 alin. (2), art. 117 alin. (4), art. 122, art. 177 alin. (1) lit. a), art. 201 alin. (1), art. 270 si art. 273 lit. d); introduce alin. (4) la art. 2703; abrogă art. 92 alin. (2) si (4), art. 99, art. 102 alin. (3), art. 113 lit. i1) si art. 123 alin. (1)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
- modifică art. 6 alin. (2) lit. a) si c), art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (2) lit. a) si c), art. 17 alin. (3), art. 272 lit. a), art. 31 alin. (2), titlul cap. IV, art. 39 alin. (11) lit. e), art. 56 partea introductivă a alin. (1), art. 60 alin. (4), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) si art. 75 alin. (1) si (2); introduce alin. (4) la art. 6, lit. c1) si c2) la art. 7 alin. (2), alin. (21) la art. 7, alin. (21) la art. 131, alin. (21) si (22) la art. 16, lit. c1) si c2) la art. 17 alin. (2), art. 273, art. 344, art. 345, lit. d1) la art. 38 alin. (1), alin. (11) la art. 56 si alin. (3) la art. 56
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 61 alin. (4); introduce art. 621
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. VIII si anexa nr. IX
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.569/2019 pentru promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Modificată: O.U.G. nr.68/2019 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 39 alin. (1) si art. 40 alin. (2)


Marți, 07 iulie 2020, 13:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.