ORDIN nr.891 din 23 iulie 2019
al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.891 din 23 iulie 2019
Emitent: Ministerul Apelor și Pădurilor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 654/7 aug. 2019
Functie activa:
Abrogă: O. nr.15/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor
  O. nr.662/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor
  O. nr.799/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor


Duminică, 22 mai 2022, 19:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.