ORDONANȚĂ nr.7 din 26 ianuarie 1998
privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurarii marilor unități
Fisa actului

Descriptori:

Ajutoare
acordare pentru
cadre militare trecute în rezervă, sau direct în retragere, mod de acordare
O.G. nr.7/1998
L. nr.138/1999

Armată
mari unități, restructurare personal militar și civil disponibilizat, protecție socială
O. nr.281/M49/1998   (M.M.P.S., M.A.N.)
O.G. nr.7/1998

Fondul pentru plata ajutorului de șomaj
plăți compensatorii pentru
salariați civili disponibilizați ca urmare a restructurării armatei
O.G. nr.7/1998

Impozite, scutiri, reduceri
acordare, condiții
personal militar și civil, disponibilizat, restructurare armată, activități economice, condiții
O.G. nr.7/1998

Militar
disponibilizat
restructurare armată, protecție socială
O.G. nr.7/1998

plăți compensatorii și ajutoare pentru personalul militar, condiții
L. nr.138/1999
O.G. nr.7/1998
O.U.G. nr.100/1999
O.U.G. nr.136/2000

trecut în rezervă sau direct în retragere, plăți compensatorii, ajutoare, acordare, condiții
L. nr.138/1999
O.G. nr.7/1998

Pensie
restructurare armată, protecție socială personal militar și civil
O.G. nr.7/1998

Personal militar
și civil disponibilizat, ajutoare, plăți compensatorii, trecere în rezervă cu drept de pensie, condiții
O.G. nr.7/1998

Plăți compensatorii
ajutoare și facilități, personal militar și civil disponibilizat, restructurare, armată
O.G. nr.7/1998
O. nr.281/M49/1998   (M.M.P.S., M.A.N.)

pentru personalul militar, plăți, mod de stabilire, condiții
O.G. nr.7/1998
O.U.G. nr.100/1999
O.U.G. nr.136/2000

și ajutoare pentru cadre militare trecute în rezervă sau direct în retragere, mod de acordare
L. nr.138/1999
O.G. nr.7/1998
vezi:  concedieri colective
vezi:  persoane disponibilizate

Protecție socială
restructurare mari unități ale armatei, personal militar și civil disponibilizat, ajutoare și plăți compensatorii
O.G. nr.7/1998
O. nr.281/M49/1998   (M.M.P.S., M.A.N.)

Vechimea în muncă
constituire pentru cadre militare disponibilizate care nu optează pentru pensie, primesc ajutoare lunare/alocații de sprijin
O.G. nr.7/1998


Vineri, 14 decembrie 2018, 09:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.