ORDIN nr.196 din 16 octombrie 2019
privind aprobarea pretului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producatorii de energie electrică si termică în cogenerare, si a pretului de referintă al energiei electrice produse în cogenerare de înalta eficientă care beneficiază de bonus

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.196 din 16 octombrie 2019
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 844/17 oct. 2019
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.199/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2019 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, și a prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus (abrogat prin O. nr.91/2020)
Abrogat: O. nr.91/2020 privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază de bonus


Joi, 19 mai 2022, 01:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.