DECIZIA
nr. 667 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, ale Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, în interpretarea dată de înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2016

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.667 din 29 octombrie 2019
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 87/6 feb. 2020
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- art. 19, (respinge ca neîntemeiată)
  H.G. nr.261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (abrogat prin H.G. nr.246/2007)
, (respinge ca inadmisibilă)
  H.G. nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (abrogat prin H.G. nr.1.014/2015)
, (respinge ca inadmisibilă)
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
- art. 29 alin. (1), în interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2016, (respinge ca neîntemeiată)
  H.G. nr.1.014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite
, (respinge ca inadmisibilă)


Miercuri, 27 octombrie 2021, 14:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.