DECIZIA
nr. 758 din 28 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3-5 și art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.758 din 28 noiembrie 2019
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 170/2 mar. 2020
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: L. nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- art. 3 - 5 si art. 9, (respinge ca neîntemeiată).


Duminică, 03 iulie 2022, 18:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.