ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.114 din 9 iulie 2020
privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.114 din 9 iulie 2020
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 614/13 iul. 2020
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
Modifică: O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- modifică art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (11) si (7); introduce lit. b1) la art. 3 si lit. f1) la art. 3
  L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- modifică art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 31 alin. (3), art. 57 alin. (1), art. 111, art. 113 alin. (1), art. 165, art. 207 alin. (2) si (3), art. 212 alin. (1) lit. e), art. 214 alin. (3), art. 217 alin. (5) si (6), art. 221 alin. (1) lit. f) partea introductivă, art. 221 alin. (6) si (7), art. 224 alin. (1) lit. l) si art. 227 alin. (1); introduce lit. ee1) la art. 3 alin. (1), alin. (4) la art. 57, art. 1131, alin. (21) la art. 140, alin. (71) la art. 167, alin. (31) si (32) la art. 171, alin. (21) la art. 196, alin. (11) la art. 209, alin. (4) - (6) la art. 214, alin. (11) la art. 216, art. 2221 si art. 2341; abrogă art. 68 alin. (2)
  L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- modifică art. 12 alin. (1) partea introductivă, art. 47 alin. (3), art. 70 alin. (1), art. 124, art. 126 alin. (1), art. 178, art. 219 alin. (2) si (3), art. 225 alin. (1) lit. e), art. 227 alin. (3), art. 231 alin. (5) si (6), art. 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) partea introductivă, art. 245 alin. (2) lit. j) si art. 248 alin. (1); introduce lit. f1) la art. 3 alin. (1), lit. f) la art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70, art. 1261, alin. (21) la art. 149, alin. (51) la art. 180, alin. (31) si (32) la art. 184, alin. (21) la art. 205, alin. (11) la art. 221, alin. (4)-(6) la art. 227, alin. (11) la art. 230, art. 2391si art. 2541; abrogă art. 82 alin. (11)
  L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
- modifică art. 36 alin. (3), art. 41 alin. (1), art. 80, art. 83, art. 86 alin. (2), art. 106 si art. 111 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 41, alin. (31) si (32) la art. 84 si alin. (3) si (4) la art. 87; abrogă art. 81 alin. (4); la articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) literat), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) literele a) și b), la articolul 36 alineatul (6) literele a) și c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la alineatul (1) al articolului 70, la alineatul (1) al articolului 79, la articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 104, precum și la capitolul II, sintagma „entitățile contractante” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile/entitățile contractante”; la articolul 5 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) și litera b), precum și la capitolul I secțiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entități contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorități/entităti contractante”; la articolul 5 alineatul (1) literele m) și q), la articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) și litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă și litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductivă și litera a), la articolul 71 alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă și alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă și litera a), la articolul 74 alineatul (1) și alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), litera d) și litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) și alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) și alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1) partea introductivă si alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) și litera c), la articolul 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) și la articolul 111 alineatul (1), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”; la articolul 5 alineatul (1) literele n), z) și ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) și litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) literele g) și h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 și la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma entității contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante”; la alineatul (1) al articolului 7, la articolul 81 alineatul (1) litera f), la alineatul (1) al articolului 87 și la articolul 103 litera a), sintagma „entitate contractantă’ se înlocuiește cu sintagma „autoritate/entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (5) literele a) și c), sintagma „entităților contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorităților/entităților contractante”; la articolul 36 alineatul (1) partea introductivă și la alineatul (4) partea introductivă, sintagma „entitate contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă”; la articolul 36 alineatul (2), alineatul (4) litera a), alineatul (7) și alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă”, la articolul 36 alineatul (5), sintagma „entitățile contractante” se înlocuiește cu sintagma „autoritățile contractante în sensul art. 9 sau entitățile contractante”; la articolul 27 alineatul (1) litera a) și la alineatul (6) al articolului 36, sintagma „entități contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorități contractante în sensul art. 9 sau entități contractante”; la alineatul (5) al articolului 51 și la alineatul (3) al articolului 111, sintagma „autorității contractante” se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante”; la alineatul (4) al articolului 71 și la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea contractantă” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă”
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (5), art. 8 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (1), (2) si (4), art. 16 alin. (2), (3) si (5), art. 17 alin. (1) si (3), art. 19 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (9) si (11), art. 29, art. 31 alin. (1) si (2), art. 34 alin. (2), (3) si (4), art. 44 alin. (2) si (3), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 47 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (2), (5), (6) si (7), art. 501 alin. (4), art. 51 alin. (5), art. 53 alin. (1) si (11), art. 55 alin. (3), (4) si (5), art. 56, art. 59 alin. (1) lit. b) si art. 611 alin. (1), (2) si (5) - (7); introduce alin. (2) la art. 8, alin. (4) la art. 17, art. 361, alin. (21) la art. 46, alin. (3) la art. 48, art. 481, alin. (21) la art. 50, alin. (11) si (12) la art. 50, art. 521, alin. (31) la art. 55 si alin. (21) si (22) la art. 611; abrogă art. 501alin. (2) si art. 612
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- completează anexa nr. VIII
  O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- modifică art. 2 alin. (1) lit. h), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) si (3), art. 6 partea introductivă si alin. (2) lit. a) si alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea introductivă si lit. d), art. 10 alin. (2), denumirea sect. a 3-a de la cap. II, art. 11 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si b), art. 12 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si d), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (3), (4) si (6), art. 14 alin. (8), art. 15, art. 16, art. 18 alin. (3) lit. a) si b) si art. 19 alin. (2) lit. a) si b); introduce alin. (21) la art. 5, alin. (11) la art. 9, alin. (11) la art. 11, lit. e) la art. 12 alin. (1), alin. (71) si (81) la art. 14 si alin. (11) la art. 25; abrogă art. 11 alin. (2) si (3), art. 14 alin. (2) și art. 26 alin. (1) lit. a)


Marți, 28 iunie 2022, 09:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.