ORDONANȚĂ nr.65 din 21 august 1998
privind salarizarea diplomaților
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.65 din 21 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.81/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 417/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 314/27 aug. 1998 text
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
abrogă anexa III/1 cap.I lit.a pct.1(numai cu privire la salarizarea personalului diplomatic și consular)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.125/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (abrogata prin L. nr.495/2004)
modifică art.5, art.13 alin.(2); introduce alin.(2) la art.12; înlocuiește anexele nr.1-4
  O.U.G. nr.257/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (abrogata prin O.U.G. nr.33/2001)
modifică art.4, art.5, art.6, art.8, art.13 alin.(2); înlocuiește anexele nr.1-4; introduce art.61-612, art.81; abrogă art.9 alin.(3), art.12 alin.(2)
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
abrogă O.U.G.nr.257/2000 și repune în vigoare prevederile O.G.nr.65/1998 astfel cum este modificătă și completată prin O.U.G.nr.125/2000
  O.U.G. nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
modifică anexele
Aprobată cu modificări: L. nr.81/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (abrogata prin L. nr.495/2004)
Modificată: L. nr.669/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.257/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.257/2000
  O.U.G. nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
modifică anexele
  O.U.G. nr.207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați
modifică anexele
  L. nr.166/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați
aprobă O.U.G. nr. 207/2002
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
majoreaza salariile de baza din anexe
Abrogată: L. nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate


Vineri, 20 mai 2022, 19:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.