DECIZIA
nr. 731 din 8 octombrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4, art. 5 si art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.731 din 8 octombrie 2020
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 1323/31 dec. 2020
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate ca neîntemeiată: L. nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- art. 3, art. 4, art. 5 și art. 9


Sâmbătă, 27 februarie 2021, 11:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.