ORDIN nr.28 din 6 ianuarie 2021
al ministrului finantelor privind transmiterea situatiilor financiare anuale centralizate întocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2020 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul contabilitătii institutiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.28 din 6 ianuarie 2021
Emitent: Ministerul Finanțelor
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 31/12 ian. 2021
Functie activa:
Modifică: O. nr.629/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009
  O. nr.82/2016 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
  O. nr.1.177/2018 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității
  O. nr.129/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice (abrogat prin O. nr.1.998/2019)
  O. nr.1.998/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice


Joi, 21 octombrie 2021, 07:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.