LEGE nr.109 din 3 iunie 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Descriptori | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.109 din 3 iunie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 83/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: temporar
Publicare: M.Of. nr. 207/3 iun. 1998 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
suspendă aplicarea în 1998 a art. 29 alin. (2)
  H.G. nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
suspendă aplicarea art.25 alin.(2) în anul 1998
  L. nr.72/1996 privind finanțele publice (abrogata prin L. nr.500/2002)
  O.G. nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
suspendă aplicarea în 1998 a O.G.nr.32/1998
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.193/1998 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 1998
Modificată: O.U.G. nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
modifică art.2 alin.(6), alin.(4) al art.3, art.5 alin.(4) ultima frază, alin.(9), (19), (21) ale art.6, anexele nr.3/13 și 3/14, 3/45, alin.(2), (4), (5) ale art.9, alin.(3) al art.10, alin.(3), (4) lit.a și b, alin.(6), (7), (14) ale art.11, alin.(2) al art.16, alin.(7) al art.17, art.21, alin.(1) al art.23, lit.d a art.24, art.31 alin.(4) și art.36 alin.(3), alin.(2) al art.42, art.54, anexa nr.4; introduce alin.(6) la art.36 și anexele nr.1-12
  H.G. nr.778/1998 privind autorizarea Consiliului General al Municipiului București de a contracta împrumuturi în anul 1998, în condițiile art. 54 alin. (4) din Legea nr.72/1996 privind finanțele publice
modifică anexa nr.11
  O.U.G. nr.35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat
  O.U.G. nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
modifică art.2 alin.(6), art.5 alin.(5), art.9 alin.(2) și 5, art.10 alin.(3), art.11 alin.(3), alin.(4) lit.a și alin.(6), art.17 alin.(6) și (7), art.23 alin.(1), regularizările de la art.31 alin.(4) și de la art.36 alin.(3), art.50 alin.(2); introduce anexele nr.1-8


Duminică, 22 mai 2022, 13:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.