LEGE nr.101 din 26 mai 1998
privind Statutul Băncii Naționale a României
Fisa actului

Temei legal pentru:
  C. nr.15/1998 privind ratele dobânzilor plătite de Banca Națională a României la rezervele minime obligatorii în luna august 1998
  C. nr.16/1998 privind ratele dobânzilor plătite de Banca Națională a României la rezervele minime obligatorii în luna septembrie 1998
  C. nr.17/1998 privind ratele dobânzilor plătite de Banca Națională a României la rezervele minime obligatorii în luna octombrie 1998
  C. nr.19/1998 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii în luna noiembrie 1998
  C. nr.24/1998 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii în luna decembrie 1998
  C. nr.1/1999 referitoare la ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii în luna ianuarie 1999
  C. nr.4/1999 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii februarie 1999
  C. nr.7/1999 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii martie 1999 (perioade de aplicare)
  C. nr.8/1999 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii aprilie 1999 (perioade de aplicare)
  C. nr.10/1999 privind ratele dobânzilor plătite de Banca Națională a României la rezervele minime obligatorii, aferente lunii mai 1999 (perioade de aplicare)
  C. nr.13/1999 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii iunie 1999 (perioade de aplicare)
  C. nr.17/1999 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente perioadei de aplicare 1-15 iulie 1999
  C. nr.23/1999 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii, aferente perioadei de aplicare septembrie 1999
  C. nr.27/1999 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 1999 (perioade de aplicare)
  C. nr.30/1999 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 1999 (perioade de aplicare)
  C. nr.32/1999 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 1999 (perioade de aplicare)
  C. nr.4/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.7/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.9/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.11/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.13/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.16/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.17/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.21/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.23/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.26/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.28/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.30/2000 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2000 (perioade de aplicare)
  C. nr.1/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.3/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.4/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.8/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.10/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.13/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.14/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.16/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.18/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.22/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.25/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.28/2001 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2001 (perioade de aplicare)
  C. nr.1/2002 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2002 (perioade de aplicare)
  C. nr.5/2002 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2002 (perioade de aplicare)
  C. nr.8/2002 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2002 (perioade de aplicare)
  C. nr.13/2002 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2002 (perioade de aplicare)
  C. nr.17/2002 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2002 (perioade de aplicare)
  C. nr.19/2002 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2002 (perioade de aplicare)
  C. nr.20/2002 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna iulie 2002 (abrogat prin N. nr.12/2003)
  N. nr.10/2002 privind instrumentele financiare derivate (abrogat prin N. nr.5/2004)
  N. nr.11/2002 pentru completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor (abrogat prin R. nr.6/2010)
  N. nr.8/2002 privind elaborarea situațiilor financiare consolidate de către instituțiile de credit (abrogat prin O. nr.5/2005)
  C. nr.23/2002 privind retragerea din circulație și încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 10.000 lei - emisiunea 1999 și de 50.000 lei - emisiunea 1996
  R. nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
  C. nr.26/2002 privind punerea în circulație, în scop numismatic, a trei monede din argint, cu valoarea nominală de 50 lei, reprezentând emisiunea monetară "Rezervații și parcuri naționale ale României"
  C. nr.29/2002 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Națională a României la facilitățile permanente acordate băncilor
  C. nr.30/2002 privind ratele dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii
  N. nr.13/2002 privind capitalul minim al organizațiilor cooperatiste de credit și capitalul agregat minim al rețelelor cooperatiste de credit
  N. nr.14/2002 privind fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste de credit și ale rețelelor cooperatiste de credit
  N. nr.15/2002 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit (abrogat prin R. nr.11/2007)
  C. nr.31/2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare (abrogat prin R. nr.12/2007)
  C. nr.32/2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie (abrogat prin R. nr.9/2009)
  C. nr.33/2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, a Normelor-cadru ale Băncii Naționale a României nr. 15/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie și a Normelor tehnice ale Băncii Naționale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modificările ulterioare (abrogat prin R. nr.12/2007)
  C. nr.34/2002 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna septembrie 2002
  N. nr.16/2002 privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine (abrogat prin N. nr.11/2003)
  C. nr.35/2002 privind aplicarea reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniul sistemelor de plăți și organizațiilor cooperatiste de credit
  C. nr.36/2002 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2002
  N. nr.17/2002 NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung (abrogat prin R. nr.31/2011)
  C. nr.37/2002 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare, și a Circularei Băncii Naționale a României nr. 22/1999 (abrogat prin R. nr.1/2004)
  C. nr.38/2002 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna octombrie 2002
  C. nr.40/2002 privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii
  C. nr.41/2002 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna noiembrie 2002
  C. nr.42/2002 pentru modificarea Normei nr. 10/2000 privind deschiderea de către Banca Națională a României a contului tip bancă în faliment
  O. nr.171/2002 privind sancționarea cu retragerea autorizației a Societății Comerciale "EURO" - S.R.L.
  C. nr.43/2002 privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002 - 3 ianuarie 2003
  N. nr.19/2002 privind modificările în situația organizațiilor cooperatiste de credit (abrogat prin R. nr.6/2008)
  C. nr.44/2002 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna decembrie 2002 (abrogat prin C. nr.1/2003)
  C. nr.45/2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2002 (abrogat prin R. nr.6/2010)
  R. nr.7/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit și a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia (abrogat succesiv prin R. nr.3/2009, R. nr.6/2010)
  C. nr.49/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 43/2002 privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002-3 ianuarie 2003
  C. nr.50/2002 pentru modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 45/2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2002 (abrogat prin R. nr.6/2010)
  O. nr.6/2002
  R. nr.8/2002 privind procedura în cazul constatării de bancnote și monede euro false sau contrafăcute (abrogat prin R. nr.17/2011)
  C. nr.51/2002 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2002 - 23 ianuarie 2003
  N. nr.20/2002 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.6/2010)
  C. nr.1/2003 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna ianuarie 2003
  C. nr.2/2003 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2003 (abrogat prin C. nr.11/2005)
  C. nr.3/2003 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna februarie 2003
  O. nr.188/2003 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea modificării și completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, precum și a modificării și completării Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.102/2009)
art.36
  N. nr.1/2003 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate (abrogat prin N. nr.5/2004)
  O. nr.2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
art.36
  C. nr.6/2003 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru instituțiile de credit și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare, și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la instituțiile de credit (abrogat succesiv prin O. nr.102/2009, R. nr.6/2010)
art. 50
  N. nr.2/2003 privind determinarea și raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar (abrogat prin N. nr.14/2006)
art 50, art. 51 alin (1)
  O. nr.40/2003 privind sancționarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "Mistic Impex" — S.R.L. București
  C. nr.7/2003 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna martie 2003
  N. nr.3/2003 pentru completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor (abrogat prin N. nr.10/2004)
art.26 alin.2 si art.50 alin.1
  O. nr.51/2003 al viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Casei de Schimb Valutar "Oscar Exchange Office" - S.R.L.
  C. nr.8/2003 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Națională a României la facilitățile permanente acordate băncilor (abrogat prin N. nr.12/2003)
art.2, art.50 alin.(2)
  C. nr.9/2003 privind ratele dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii
art.8, art.50 alin.(2).
  C. nr.10/2003 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna aprilie 2003
  O. nr.450/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 1 USD 2006
art. 30
  C. nr.11/2003 privind raportările în echivalent euro ale operațiunilor valutare efectuate de instituțiile de credit
art. 12 si art. 51
  C. nr.13/2003 pentru abrogarea Circularei nr. 11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe piețele organizate, inclusiv garantarea unor operațiuni cu acest tip de valori mobiliare
art. 26 alin. (2)
  C. nr.14/2003 privind zilele bancare în perioada 29 aprilie - 2 mai 2003 (abrogat prin R. nr.6/2010)
art. 50
  C. nr.15/2003 privind modificarea termenului aferent raportărilor de prudență bancară întocmite de băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001
art. 50
  C. nr.16/2003 privind retragerea și încetarea puterii circulatorii a monedelor metalice cu valorile nominale de 5 lei, 10 lei, 20 lei și 50 lei, emise după anul 1990
art. 19
  O. nr.547/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 2 USD 2006
art.30
  C. nr.17/2003 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna mai 2003
  O. nr.67/2003 privind sancționarea Casei de Schimb Valutar "Spot Exchange" - S.R.L.
  O. nr.753/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 3 USD 2006
art. 30
  N. nr.4/2003 privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ (abrogat prin N. nr.10/2004)
art.50 alin.(1)
  N. nr.5/2003 privind condițiile specifice de funcționare a caselor de economii pentru domeniul locativ
art.50 alin.(1)
  N. nr.6/2003 privind fuziunea și divizarea cooperativelor de credit (abrogat prin R. nr.12/2020)
art. 50 alin. (1)
  N. nr.7/2003 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor (abrogat prin R. nr.24/2009)
art.26 alin.(2) lit.a), art.50
  R. nr.1/2003 privind decontarea plăților de mică valoare în relația cu Trezoreria statului (abrogat prin R. nr.12/2007)
art. 2 alin. (2), art. 23 si art. 50 alin. (1)
  C. nr.21/2003 pentru modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/2001 privind funcționarea Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naționale a României (abrogat prin R. nr.6/2010)
art. 23 si art. 50 alin. (1)
  C. nr.22/2003 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare (abrogat prin R. nr.12/2007)
art. 2 alin. (2), art. 23 si 50
  C. nr.23/2003 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2003
  O. nr.149/2003 privind sancționarea Societății Comerciale "Alliance 2000" - S.R.L.
  N. nr.8/2003 privind modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.6/2010)
art. 26 alin. (2) lit. a) si art. 50 alin. (1)
  O. nr.5/2003 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 3/2000
art. 8 alin. (1), art. 50
  O. nr.184/2003 privind sancționarea Casei de Schimb Valutar S.C. "Terra Exchange" - S.R.L.
art. 60 alin. (1) lit. d)
  O. nr.1.155/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută
art.30
  C. nr.25/2003 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna septembrie 2003
  C. nr.28/2003 pentru completarea Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
  O. nr.209/2003 privind sancționarea Societății Comerciale "Imperial Exchange" - S.R.L. din București
  O. nr.217/2003 privind sancționarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "Euro Finance Exchange" - S.R.L
  C. nr.31/2003 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2004)
art.11 si 12
  C. nr.32/2003 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna noiembrie 2003
  N. nr.9/2003 privind societățile de credit ipotecar (abrogat prin R. nr.8/2009)
art. 2 alin. (2), art. 26 alin. (2), art. 50.
  N. nr.10/2003 privind perioada maximă de întrerupere a funcționării sistemului de plăți și decontări și a piețelor monetară și valutară
art. 50
  N. nr.13/2003 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoaștere a clientelei (abrogat prin R. nr.9/2008)
art.2 alin. (2) si art.26 alin. (2)
  N. nr.14/2003 privind investițiile permise instituțiilor emitente de monedă electronică (abrogat prin R. nr.7/2011)
art.26 alin. (2) lit. a), art.50 alin. (1)
  N. nr.11/2003 privind supravegherea pe bază individuală și consolidată a fondurilor proprii
art. 26 alin. (2) lit. a), art. 50 alin. (1)
  N. nr.12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
art.26 alin.(2) lit.a), art.50 alin.(1)
  C. nr.39/2003 privind modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 26/2001 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2004)
art.11, 12 si 50
  C. nr.38/2003 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2003 (abrogat prin R. nr.6/2010)
art.2 alin. (2), art.23, art.24, art.50
  N. nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
art.2 alin. (2)
  N. nr.17/2003 privind organizarea și controlul intern al activității instituțiilor de credit și administrarea riscurilor semnificative, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor de credit (abrogat prin R. nr.18/2009)
art.26 alin.(2) lit.a), art.50 alin.(1)
  C. nr.1/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna ianuarie 2004
  N. nr.1/2004 pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Naționale a României și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
art.2 alin. (2)
  O. nr.1/2004 pentru modificarea și completarea dispozițiilor Ordinului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operațiunile de încasări și plăți cu numerar (abrogat prin R. nr.5/2005)
art.21
  R. nr.1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare (abrogat prin R. nr.4/2005)
art. 11, art.50
  N. nr.2/2004 NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a unor operațiuni valutare (abrogat prin N. nr.26/2006)
art.12 si 51
  N. nr.3/2004 NORMĂ pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung (abrogat prin R. nr.31/2011)
art.12 si 51
  O. nr.263/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
art.50
  O. nr.3/2004 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
art.50
  R. nr.2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România
art.2 alin.(2), art.23, art.50 alin.(1)
  C. nr.3/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile de creditare și de depozit acordate de aceasta băncilor (abrogat)
  O. nr.27/2004 privind sancționarea Casei de Schimb Valutar S.C. "Minerva" - S.A.
  C. nr.4/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna martie 2004
  C. nr.5/2004 privind abrogarea unor articole din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/1996 cu privire la operațiunile cu numerar, cu modificările ulterioare (abrogat prin R. nr.6/2010)
  R. nr.3/2004 privind procedura de mediere a diferendelor apărute în executarea transferurilor transfrontaliere (abrogat prin R. nr.6/2010)
art. 50
  C. nr.9/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
art.5 , 8 si 50
  C. nr.10/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna mai 2004
  O. nr.163/2004 privind sancționarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "De Marco Exchange" - S.R.L.
  C. nr.11/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iunie 2004
  C. nr.12/2004 pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit (abrogat prin N. nr.9/2004)
art.26 alin. (2) lit. a)
  N. nr.4/2004 NORMĂ privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României (abrogat prin N. nr.26/2006)
art.12 si 51
  O. nr.5/2004 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit 7-15 (abrogat prin O. nr.2.448/2008)
art.50
  N. nr.5/2004 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit
  C. nr.14/2004 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iulie 2004


Vineri, 01 iulie 2022, 16:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.