ORDIN nr.494 din 12 aprilie 2021
al ministrului finantelor privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de institutiile publice si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul contabilitătii institutiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.494 din 12 aprilie 2021
Emitent: Ministerul Finanțelor
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 404/16 apr. 2021
Functie activa:
Modifică: O. nr.629/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009
  O. nr.640/2017 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
  O. nr.129/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice (abrogat prin O. nr.1.998/2019)
  O. nr.1.998/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice


Joi, 21 octombrie 2021, 09:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.