ORDIN nr.1.524/362 din 1998
al ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind aprobarea modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.524 din 20 iulie 1998
Emitent: Ministerul Finanțelor
Numar/data: Ordin nr.362 din 20 iulie 1998
Emitent: Banca Națională a României
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 343/10 sep. 1998
Functie pasiva:
Modificat: C. nr.4/2002 privind reflectarea unor operațiuni în contabilitate, întocmirea unor situații financiar-contabile și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la bănci (abrogat prin R. nr.6/2010)
  O. nr.1.282/4/2002 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aplicării acestora și de către organizațiile cooperatiste de credit (abrogat prin O. nr.102/2009)
  C. nr.6/2003 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru instituțiile de credit și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare, și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la instituțiile de credit (abrogat succesiv prin O. nr.102/2009, R. nr.6/2010)
  O. nr.999/2003 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.2.448/2008)
  O. nr.263/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
Abrogat: O. nr.102/2009 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind abrogarea unor acte normative


Miercuri, 08 decembrie 2021, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.